Amazones

Amazonen (Oudgrieks: Ἀμαζόνες, Amazónes of Ἀμαζονίδες, Amazonides) was de naam die de Grieken gaven aan een mythisch volk van vrouwelijke strijders, die in de epiek voorbij Troje en ook in Thracië werden gesitueerd. In de 6e eeuw v.Chr. werden ze gedacht in Scythië te leven, in de 5e eeuw v.Chr. situeerde men hen in Themiscyra nabij de Thermodon, in de hellenistische periode werden ze in het verre oosten en westen gesitueerd. Ten tijde van de zoektochten naar El Dorado gaf men de Zuid-Amerikaanse Amazonerivier haar naam naar de vrouwelijke strijders die Francisco de Orellana daar had ontmoet. In de Westerse moderniteit, vooral in de populaire cultuur, wordt het begrip Amazonen nog altijd gebruikt voor vrouwelijke krijgers, en voor maatschappijen waarin enkel vrouwen leven of waarin vrouwen duidelijk de baas zijn.

Inmiddels heeft Dr. Jeannine Davis-Kimball onder meer via een aantal archeologische vondsten aangetoond dat Amazones meer dan mythisch zijn. Ze heeft via DNA onderzoek zelfs een nog levende rechtstreekse afstammeling van Amazonekoningin Penthesilea gevonden. Amazones bestaan, ze zijn van alle tijden, en ze komen overal op de wereld voor.

Ook nu nog zijn er Amazones onder ons. Een aantal van hen was bereid om (anoniem) op de foto te gaan. Zoals u ziet, is Het Amazoneverbond groter dan u wellicht dacht! Indien u zichzelf ook een Amazone vindt, stuur dan uw Amazonefoto naar ons op. We zullen hem zeker op de website plaatsen!

Amazone01Amazone02Amazone19Amazone03Amazone04Amazone20Amazone05Amazone06Amazone21Amazone07Amazone22Amazone08Amazone09Amazone10Amazone11Amazone24Amazone12Amazone13Amazone25Amazone14Amazone15Amazone16Amazone17Amazone18Amazone70Amazone71